Gornji udarač vreća koristi se za uklanjanje vreća sa transportera na način da udarač prvo udari gornji dio vreće.
Udarači vreća dizajnirani su za uklanjanje vreća veličine do 50 kg.